Fastighetsservice
- Tidigare arbeten

Här kan du se bilder på mina tidigare utförda arbeten inom fastighetsservice m.m. Har ni funderingar kring bilderna eller vill veta mer om mig och mitt företag kan ni kontakta mig.
 

Uppsättning av Gunnebo-staket runt en villatomt.
Elstängsel, staket till nötkreatur.
Grind som jag gjort mellan min tomt och en hage.
Byte av panel, fönster och tak på ett uthus.
Byte av tak från gammalt tegel till pannplåt.
Uppsättning av stängsel runt gamla gruvhål.
Huggning av en 1:a gallring med motorsåg.
Huggning av ett bete och uppsättning av stängel med fyrhjuling som hjälpmedel.