Referenser

Uppsättning av stängsel typ Gunnebo

Elstängsel, staket till nötkreatur

Grind mellan tomt och hage

Staket

Plank / insynsskydd

Byte av panel, fönster och tak på ett uthus

Byte och underhåll av tak och snickerier på uthus

Uppsättning av stängsel runt gamla gruvhål

Huggning av en 1:a gallring med motorsåg

Huggning av ett bete och uppsättning av stängsel med fyrhjuling som hjälpmedel

Byte av sarger och inpringsskydd vid sandlådor och gungställningar